Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
59
Početak k
orištenja
2
3
Poravnajte indeks ugradnje 
objektiva (crvene točke 3) na 
aparatu i na objektivu te pričvrstite 
objektiv tako da ga okrenete u 
smjeru kazaljke na satu dok ne 
klikne.
Nakon pričvršćivanja okrenite objektiv u 
smjeru suprotnom od kazaljke na satu da 
ga pričvrstite na mjestu.
4
Uklonite kapicu objektiva tako da 
gurnete označene dijelove prema 
unutra.
Da uklonite objektiv
Prvo pričvrstite poklopac objektiva, 
a zatim okrećite objektiv u smjeru 
suprotnom od kazaljke na satu dok 
pritišćete gumb za deblokadu objektiva 
(4). 
Poklopac tijela aparata (1) štiti aparat od ogrebotina i prašine pri transportu. 
Kapica tijela aparata K može se kupiti posebno i ima funkciju blokade.
3
4
K-30_OPM_CRO.book  Page 59  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM