Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
60
Početak k
orištenja
2
Namještanje dioptrije tražila
Možete namjestiti dioptriju tražila da odgovara vašem vidu.
Okular F
R
 je spojen na tražilo kada aparat napusti tvornicu. Dioptrija se 
može namjestiti ako je okular spojen na tražilo. Međutim, lakše je 
prilagoditi dioptriju ako uklonite okular.
1
Uklonite okular tako da ga povučete 
i izvadite u smjeru strelice. 
2
Pogledajte kroz tražilo i pomaknite 
polugu za namještanje dioptrije 
lijevo ili desno.
Namještajte dioptriju sve dok AF okvir 
u tražilu ne bude fokusiran.
Usmjerite aparat prema bijelom zidu ili 
drugoj svijetloj i ujednačenoj površini.
3
Poravnajte okular sa žlijebom na oku tražila i gurnite 
ga u njegov položaj. 
Možete upotrijebiti i povećalo za okular O-ME53 koje je dodatna oprema za 
preciznije fokusiranje.
Okvir AF-a
K-30_OPM_CRO.book  Page 60  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM