Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
62
Početak k
orištenja
2
Početne postavke
Prvi puta kada uključite aparat, ekran [Language/u] će se pojaviti na 
monitoru. Slijedite donje upute da odaberete jezik koji će biti prikazan na 
monitoru te trenutačni datum i vrijeme.
Ako se pojavi ekran [Date Adjustment] 
(Namještanje datuma), zadajte datum 
i vrijeme tako da slijedite postupak u 
Možete postaviti jezik na kojem se prikazuju izbornici, poruke o pogreški 
itd.
1
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite željeni 
jezik i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Initial Setting] 
(Početne postavke) na odabranom 
jeziku.
Prijeđite na 6. korak ako ne morate 
promijeniti postavku W (Hometown (Dom)).
2
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) da pomaknete okvir na 
W
 i pritisnite gumb (5).
Pojavljuje se ekran [W Hometown] (Dom).
Odabir jezika prikaza
Cancel
Cancel
MENU
Date Adjustment
Date Adjustment
Date Format
Date Format
Date
Date
Time
Time
mm/dd/yy
mm/dd/yy 24h
24h
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
00:00
00:00
Settings complete
Settings complete
Cancel
Cancel
MENU
Initial Setting
Initial Setting
Settings complete
Settings complete
English
English
New York
New York
Text Size
Text Size
Standard
Standard
K-30_OPM_CRO.book  Page 62  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM