Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
63
Početak k
orištenja
2
3
Četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite grad.
Okrenite stražnji e-birač (S) da 
možete odabrati kao dom.
4
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) da odaberete [DST] 
(Ljetno vrijeme) i upotrijebite četverosmjerni upravljač (45) 
da odaberete O (uključeno) ili P (isključeno).
5
Pritisnite gumb 4. 
Ponovno se pojavljuje ekran [Initial Setting] (Početne postavke).
6
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) da odaberete [Text 
Size] (Veličina teksta) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5). 
7
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
[Standard] (Standardni) ili [Large] 
(Velika) i pritisnite gumb 4. 
Kada odaberete [Large] (Velika), 
povećava se veličina teksta na 
odabranim postavkama u izborniku.
8
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(3) da odaberete [Settings 
complete] (Postavke završene) 
i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Date Adjustment] 
(Namještanje datuma).
Hometown
Hometown
DST
DST
New York
New York
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
Settings complete
Settings complete
Cancel
Cancel
MENU
Initial Setting
Initial Setting
English
English
New York
New York
Text Size
Text Size
Standard
Standard
Large
Large
Cancel
Cancel
MENU
Initial Setting
Initial Setting
Settings complete
Settings complete
English
English
New York
New York
OK
OK
OK
Text Size
Text Size
Standard
Standard
K-30_OPM_CRO.book  Page 63  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM