Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
65
Početak k
orištenja
2
5
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite mjesec.
Odaberite dan i godinu na isti način.
Sada odaberite vrijeme.
Ako odaberete [12h] u 2. koraku, 
postavka će se promijeniti s prijepodne 
na poslijepodne i obrnuto, ovisno o 
vremenu.
6
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(3) da odaberete [Settings 
complete] (Postavke završene) i 
pritisnite gumb 4.
Aparat je spreman za snimanje. 
Ako ste odabrali datum i vrijeme na 
izborniku, ponovno se pojavljuje izbornik 
[R Set-up 1] (Konfiguriranje). U tom 
slučaju pritisnite gumb 3.
• Kada pritisnete gumb 4 u 6. koraku, vrijednost sekundi dolazi na 0. Da 
namjestite točno vrijeme, pritisnite gumb 4 kada signal vremena (na TV-u, 
radiju itd.) dođe na 0 sekundi.
• Ako pritisnete gumb 3 dok postavljate datum i vrijeme, poništavaju se 
postavke zadane do tog trenutka i aparat prelazi u opciju snimanja. 
• Možete kasnije promijeniti postavke jezika te datuma i vremena u izborniku 
[R Set-up 1] (Konfiguriranje).
MENU
24h
24h
00:00
00:00
Cancel
Cancel
Date Adjustment
Date Adjustment
Date Format
Date Format
Date
Date
Time
Time
mm/dd/yy
mm/dd/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
Settings complete
Settings complete
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
Date Adjustment
Date Adjustment
Date Format
Date Format
Date
Date
Time
Time
mm/dd/yy
mm/dd/yy 24h
24h
0 6 / 0 6 / 2 0 1 2
0 6 / 0 6 / 2 0 1 2
10:00
10:00
Settings complete
Settings complete
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 65  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM