Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
69
Osno
vn
e ra
dn
je
3
2
Namjestite sklopku opcije fokusa 
na l.
U opciji n opcija fokusa mijenja se 
u opciju f (automatski 
fokus/automatski).
3
Pogledajte kroz tražilo da vidite 
subjekt. 
Kada upotrebljavate objektiv za 
zumiranje, okrenite prsten zuma udesno 
ili ulijevo da promijenite kut gledanja 
(žarišnu duljinu). 
4
Namjestite subjekt unutar okvira za automatski fokus 
i pritisnite gumb okidača dopola. 
Sustav automatskog fokusa radi. 
Pojavljuje se pokazatelj fokusa ] i čujete 
zvuk kada je subjekt fokusiran 
(zaključavanje fokusa).
Kada zadate opciju n, opcija 
optimalnog snimanja automatski se 
odabire između U (Standard 
(Standardna)), c (Portrait (Portret)), 
s
 (Landscape (Pejzaž)), b (Macro 
(Makro)), \ (Moving Object (Objekt u 
pokretu)), . (Night Scene Portrait 
(Portret noćne scene)), K (Sunset 
(Zalazak sunca)), d (Blue Sky (Plavo 
Pokazatelj fokusa
Status 
bljeskalice
K-30_OPM_CRO.book  Page 69  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM