Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
70
Osno
vn
e ra
dn
je
3
AF pomoćna lampica uključuje se na tamnom mjestu ili mjestu s 
pozadinskim osvjetljenjem. Ako trebate bljeskalicu, status bljeskalice E 
trepti u tražilu. Pritisnite gumb E da prikažete bljeskalicu.
5
Pritisnite gumb okidača do kraja.
Snimili ste sliku.
Ova se radnja zove «otpuštanje zatvarača» ili «otpuštanje».
6
Pogledajte snimljenu snimku na monitoru.
Snimka se pojavljuje na monitoru jednu sekundu odmah nakon snimanja 
(Instant Review (Trenutni pregled)). 
Ove radnje mogu se obavljati za vrijeme trenutnog pregleda. 
Raspoložive radnje
Gumb U/i
Briše snimku. (
Stražnji e-birač (S)
Povećava snimku. (
)
Gumb m
Sprema snimku u formatu RAW (samo ako 
su raspoloživi podaci). (
• Zvuk koji se čuje kada je snimka u fokusu može se isključiti. (str.228)
• Možete postaviti aparata tako da automatski fokusira kada pritisnete gumb 
=
/L. (str.182)
• Možete pogledati snimku na monitoru i provjeriti dubinsku oštrinu prije 
snimanja. (str.126)
Funkcije snažnog zuma (praćenje veličine snimke, obujmice zuma i efekt 
automatskog zuma) nisu kompatibilne s ovim aparatom. Upotrijebite ručni zum.
K-30_OPM_CRO.book  Page 70  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM