Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
71
Osno
vn
e ra
dn
je
3
1
Pritisnite gumb U/i u 3. koraku 
Snimka u pregledu uživo prikazuje se na 
monitoru. 
2
Namjestite subjekt unutar okvira za 
automatski fokus na monitoru i 
pritisnite gumb okidača dopola. 
Sustav automatskog fokusa radi. 
Okvir automatskog fokusa postaje zelen 
kada je subjekt fokusiran. 
Sljedeći su koraci isti kao i u slučaju 
snimanja s tražilom. 
Pritisnite gumb U/i da prekinete 
snimanje s pregledom uživo. 
Snimanje uz uporabu pregleda uživo
• Možete povećati središnje područje u fokusu tako da pritisnete gumb 4 
dok je fokus zaključan (osim kada je [Contrast AF] (Kontrast AF-a) postavljen 
na [Tracking] (Praćenje)). (str.120)
• U ovim su uputama objašnjenja i primjeri uglavnom za snimanje s tražilom. 
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
[    37]
[    37]
Okvir AF-a
K-30_OPM_CRO.book  Page 71  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM