Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
73
Osno
vn
e ra
dn
je
3
Opcije bljeskalice koje možete odabrati razlikuju se ovisno o opciji 
snimanja.
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (4) u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se ekran postavke opcije bljeskalice.
G
Slow-speed Sync (Spora 
sinkronizacija)
Određuje malu brzinu zatvarača 
ovisno o svjetlini. Kada upotrebljavate 
ovu opciju da snimate portret sa 
zalaskom sunca u pozadini, i osoba i 
pozadina bit će lijepo snimljeni. 
H
Slow-speed sync+Red-eye 
(Spora sinkronizacija + crveno 
oko)
Opaljuje predbljesak za smanjenje 
crvenih očiju prije glavnog bljeska sa 
sporom sinkronizacijom.
I
k
Trailing Curtain Sync 
(Sinkronizacija pratećeg 
poklopca)
Opaljuje bljeskalicu prije nego što se 
zatvori zatvarač. Snima objekte u 
pokretu kao da ostavljaju svjetlosni 
trag.
r
Wireless Mode (Bežična opcija)
Možete sinkronizirati vanjsku 
bljeskalicu koja je dodatna oprema 
bez uporabe kabela za sinkronizaciju. 
Opcija snimanja
Opcija bljeskalice koju možete odabrati
n
/H
C
/i/E/F/r
e
/K/c
E
/F/G/H/I/r
b
/L/a/p
E
/F/k/r
Bljeskalica ne opaljuje u sljedećim opcijama snimanja:
• Opcija C
• K (Sunset (Zalazak sunca)) ili d (Blue Sky (Plavo nebo)) u opciji n
• K (Sunset (Zalazak sunca)), d (Blue Sky (Plavo nebo)), A (Night Scene 
(Noćna scena)), Z (Night Scene HDR (Noćna scena HDR)), y (Backlight 
Silhouette (Silueta pozadinskog osvjetljenja)), U (Candlelight (Svjetlo 
svijeće)), n (Stage Lighting (Osvjetljenje pozornice)) ili E (Museum 
(Muzej)) u opciji H
Flash Mode (Opcija bljeskalice)
Funkcija
K-30_OPM_CRO.book  Page 73  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM