Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
74
Osno
vn
e ra
dn
je
3
2
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete 
opciju bljeskalice i pritisnite gumb 
4
.
Aparat je spreman za snimanje. 
Možete promijeniti izlaz bljeskalice u rasponu od -2.0 do +1.0. Sljedeće 
vrijednosti kompenzacije bljeskalice možete zadati u skladu s koračnim 
intervalom u [1. EV Steps] (EV stupnjevi) u izborniku [A Custom Setting 1] 
(Prilagođena postavka).
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) u 2. koraku na str.74.
2
Okrenite stražnji e-birač (S). 
Vrijednost kompenzacije bljeskalice je 
zadana.
Pritisnite gumb d da poništite vrijednost 
na 0.0.
Spora sinkronizacija i sinkronizacija pratećeg poklopca smanjuju brzinu 
zatvarača. Da izbjegnete trešnju aparata, uključite funkciju smanjenja trešnje 
ili upotrijebite stativ. 
Kompenzacija izlaza bljeskalice
EV Steps (EV koraci) Vrijednost kompenzacije bljeskalice koja se može odabrati
1/3EV
-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
1/2EV
-2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0
Cancel
Cancel
MENU
Auto Flash Discharge
Auto Flash Discharge
OK
OK
OK
0.0
0.0
Cancel
Cancel
MENU
Auto Flash Discharge
Auto Flash Discharge
OK
OK
OK
+0.7
+0.7
K-30_OPM_CRO.book  Page 74  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM