Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
75
Osno
vn
e ra
dn
je
3
1
Pritisnite gumb E. 
Ugrađena bljeskalica iskače i počinje se 
puniti. Dok se bljeskalica puni, E trepti na 
tražilu ili na ekranu pregleda uživo.
Kada se bljeskalica potpuno napuni, E 
prestaje treptati i ostaje stalno upaljen. 
Kada ne želite da bljeskalica opali, držite 
ugrađenu bljeskalicu uvučenom. 
2
Snimite sliku. 
Bljeskalica opaljuje.
Kada je opcija bljeskalice postavljena na C ili i, bljeskalica ne opaljuje 
kada uvjeti snimanja ne traže bljesak za ispravak, čak i ako je bljeskalica 
uključena.
3
Pritisnite vrh bljeskalice da uvučete 
ugrađenu bljeskalicu. 
• Kada izlaz bljeskalice prijeđe maksimalni iznos, kompenzacija neće biti 
učinkovita čak i ako se vrijednost kompenzacije postavi na stranu plusa (+).
• Kompenzacija na strani minusa (-) možda neće djelovati na snimke ako je 
subjekt preblizu, ako je zadan veliki otvor zaslona ili ako je zadana osjetljivost 
previsoka.
• Kompenzacija izlaza bljeskalice također je djelotvorna u vanjskih bljeskalica 
koje podržavaju P-TTL automatsku opciju bljeskalice.
Uporaba ugrađene bljeskalice
Zadana je postavka da ne možete snimati dok se puni ugrađena bljeskalica. 
Ako želite snimati dok punite ugrađenu bljeskalicu, postavite [17. Release 
While Charging] (Uporaba bljeskalice pri punjenju) na [On] (Uključeno) u 
izborniku [A Custom Setting 3] (Prilagođena postavka).
K-30_OPM_CRO.book  Page 75  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM