Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
77
Osno
vn
e ra
dn
je
3
Možete pojedinačno obrisati snimke.
1
Pritisnite gumb Q i prikažite snimku koju želite obrisati.
2
Pritisnite gumb U/i. 
Pojavljuje se ekran za potvrdu brisanja. 
• Kada je format datoteke posljednje snimljene slike JPEG i njezini su RAW 
podaci i dalje u međumemoriji, možete spremiti RAW snimku za vrijeme 
trenutnog pregleda ili pregleda (ako je [Save RAW Data] (Spremi RAW 
podatke) uključeno u [Instant Review] (Trenutni pregled) u izborniku [A Rec. 
Mode 4] (Opcija snimanja) (str.234)). 
Ako je slika snimljena primjenom jedne od sljedećih postavki, sprema se 
odgovarajuća navedena snimka.
• Dodatna ekspozicija
RAW snimka treće snimke
• Višestruka ekspozicija
RAW snimka s višestrukom ekspozicijom 
• Snimanje u intervalima
RAW snimka posljednje snimke
• HDR snimanje
RAW snimka sa standardnom ekspozicijom
• Digitalni filtar
RAW snimka bez efekta filtra
Snimke snimljene s Z (Night Scene HDR (Noćna scena HDR)) u opciji H 
ili uzastopnim snimanjem ne mogu se spremiti u formatu RAW.
• Pogledajte «Funkcije pregleda i uređivanje snimki» (str.191) za detalje 
o funkcijama pregleda.
Brisanje pojedinačnih snimki
• Obrisane snimke ne mogu se povratiti.
• Zaštićene snimke ne mogu se obrisati. (str.243)
K-30_OPM_CRO.book  Page 77  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM