Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
6
• Ne čuvajte aparat s konzervansima ili kemikalijama. Držanje na visokoj temperaturi ili 
vlazi može izazvati plijesan na aparatu. Izvadite aparat iz torbice i stavite ga na suho 
i dobro prozračivano mjesto.
• Izbjegavajte uporabu ili čuvanje kartice na mjestu na kojem može biti izložena 
statičkom elektricitetu ili električnim smetnjama.
• Izbjegavajte uporabu ili čuvanje kartice izravno na Sunčevom svjetlu ili na mjestima 
na kojima može biti izložena naglim promjenama u temperaturi ili kondenzaciji.
• SD memorijska kartica ima polugu za zaštitu od 
zapisivanja. Pomaknite je prema LOCK da 
spriječite snimanje novih podataka, brisanje 
spremljenih podataka i formatiranje na aparatu ili 
računalu. 
• SD memorijska kartica može biti vruća ako je 
uklanjate odmah nakon uporabe aparata.
• Ne uklanjajte SD memorijsku karticu i ne 
isključujte napajanje dok pristupate kartici. 
To može izazvati gubitak podataka ili oštećenje kartice.
• Nemojte savijati SD memorijsku karticu ili je izlagati jakom udaru. Držite je daleko od 
vode i čuvajte je daleko od visokih temperatura.
• Nemojte vaditi SD memorijsku karticu za vrijeme formatiranja. Na taj način možete 
oštetiti karticu i učiniti je neupotrebljivom. 
• Informacije na SD memorijskoj kartici mogu se obrisati u sljedećim okolnostima. 
Ne preuzimamo odgovornost za brisanje podataka u sljedećim slučajevima:
1. Korisnik nepravilno rukuje SD memorijskom karticom.
2. SD memorijska kartica izložena je statičkom elektricitetu ili električnom utjecaju.
3. SD memorijsku karticu ne upotrebljavate duže vrijeme.
4. Ako izbacite SD memorijsku karticu ili bateriju dok se podaci snimaju ili 
pregledavaju. 
• Ako dulje vrijeme ne upotrebljavate SD memorijsku karticu, podaci pohranjeni na njoj 
mogu postati nečitljivi. Uvijek izradite rezervnu kopiju važnih podataka na računalu.
• Formatirajte nove SD memorijske kartice. Također formatirajte SD memorijske 
kartice prethodno upotrebljavane u drugim aparatima ili uređajima. 
• Uzmite u obzir da brisanjem podataka spremljenih na SD memorijskoj kartici ili 
formatiranjem SD memorijske kartice nećete potpuno obrisati izvorne podatke. 
Obrisane se datoteke katkad mogu povratiti komercijalno raspoloživim softverom. 
Ako ćete baciti, darovati ili prodati SD memorijsku karticu, trebate paziti da obrišete 
sve podatke na kartici ili da uništite karticu ako ona sadržava osobne ili osjetljive 
podatke. 
• Podacima na SD memorijskoj kartici rukujete na vlastiti rizik. 
Čuvanje aparata
Druge mjere opreza
Poluga za zaštitu
od zapisivanja
K-30_OPM_CRO.book  Page 6  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM