Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
80
Funkcije snimanja
4
Rad s funkcijama snimanja
Možete promijeniti postavke za snimanje pomoću izravnih gumba, 
upravljačke ploče, izbornika [A Rec. Mode] (Opcija snimanja), izbornika 
[C Movie] (Film) ili izbornika [A Custom Setting] (Prilagođena postavka).
Pritisnite četverosmjerni upravljač (2345) 
u opciji pripravnosti da odredite sljedeće 
postavke.
Za detaljne upute za uporabu izravnih tipki pogledajte «Kako promijeniti 
Odabir postavki izravnim gumbima
Gumb
Opcija
Funkcija
Stranica
2
Sensitivity 
(Osjetljivost)
Zadaje ISO osjetljivost.
3
White Balance 
(Balans bijelog)
Prilagođava boju snimke prema boji 
izvora svjetlosti koja osvjetljava subjekt.
4
Flash Mode 
(Opcija 
bljeskalice)
Zadaje način oslobađanja bljeska.
5
Drive Mode 
(Opcija 
uzastopnih 
snimki)
Odabire jedan okvir, uzastopno snimanje, 
odgođeno snimanje, daljinski upravljač ili 
višestruku ekspoziciju.
K-30_OPM_CRO.book  Page 80  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM