Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
81
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Sljedeće su stavke raspoložive u izbornicima 
[A Rec. Mode 1-4] (Opcija snimanja).
Pritisnite gumb 3 u opciji pripravnosti 
da prikažete izbornik [A Rec. Mode 1] 
(Opcija snimanja).
Stavke izbornika opcije snimanja
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
A
1
Exposure Mode (Opcija 
ekspozicije) 
Zadaje opciju snimanja kada je 
birač opcija postavljen na B 
ili C.
Custom Image 
(Prilagođena snimka) 
Zadaje završni ton snimke kao 
što su boja i kontrast prije 
snimanja.
Digital Filter 
(Digitalni filtar) 
Primjenjuje efekt digitalnog filtra 
za vrijeme snimanja.
HDR Capture (HDR 
snimanje) 
Omogućuje snimanje snimki sa 
širokim dinamičkim rasponom.
Image 
C
apture Sett
ings 
(P
ost
av
ke 
sni
m
an
ja)
File Format (Format 
datoteke
Zadaje format datoteke.
JPEG Recorded 
Pixels (JPEG 
snimljeni pikseli) 
Zadaje veličinu snimki 
spremljenih u formatu JPEG.
JPEG Quality 
Zadaje kvalitetu snimki 
spremljenih u formatu JPEG.
Color Space 
(Prostor boje)
Odabire prostor boje za uporabu.
AE Metering 
(AE mjerenje) 
Odabire dio senzora koji želite 
upotrijebiti za mjerenje svjetline i 
određivanje ekspozicije.
K-30_OPM_CRO.book  Page 81  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM