Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
82
Funkcije snimanja
4
A
2
AF Setti
ngs 
(Posta
vke AF
-a)
Određuje radnju za l/k 
kada snimate s tražilom. 
Expanded Area AF 
(Prošireno područje 
AF-a)
Određuje treba li nastaviti 
fokusirati subjekt na temelju 
informacija iz točaka fokusa oko 
odabrane točke fokusa ako 
subjekt nakratko izađe iz 
odabrane točke fokusa kada je 
opcija odabira točke fokusa 
postavljena na [Select] (Odabir).
AF Active Area 
(Aktivno područje 
AF-a
Odabire dio tražila na koji se 
fokusira.
AF Assist Light (AF 
pomoćna lampica)
Određuje treba li upotrijebiti 
pomoćna lampica AF-a kada se 
automatski fokusira na tamnim 
mjestima.
Lens Correction (Ispravak 
objektiva) 
Smanjuje izobličenja i poprečna 
kromatska odstupanja zbog 
obilježja objektiva.
Multi-exposure (Višestruka 
ekspozicija)
Stvara snimku tako što pravi više 
ekspozicija i spaja ih u jednu 
snimku.
Interval Shooting (Snimanje 
u intervalima)
Pravi snimke u određenim 
vremenskim razmacima od 
zadanog vremena.
D-Range Settings 
(Postavke D-raspona) 
Proširuje dinamički raspon i 
sprječava pojavu svijetlih i tamnih 
područja.
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 82  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM