Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
83
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
A
3
High-ISO NR (Visoki ISO 
NR)
Zadaje postavku smanjenja 
šuma kada snimate s velikom 
ISO osjetljivošću.
Slow Shutter Speed NR 
(Mala brzina zatvarača NR)
Zadaje postavku smanjenja 
šuma kada snimate s malom 
brzinom zatvarača.
Composition Adjust. 
(Namještanje kompozicije)
Omogućuje prilagođavanje 
kompozicije snimke primjenom 
mehanizma smanjenja trešnje.
Electronic Level 
(Elektronička razina)
Određuje treba li prikazati 
elektroničku razinu koja bilježi je 
li aparat u ravnini.
Horizon Correction 
(Ispravak horizonta)
Ispravlja nagib (desno i lijevo) 
snimke.
Shake Reduction 
(Smanjenje trešnje) 
Uključuje funkciju smanjenja 
trešnje.
Input Focal Length (Unos 
žarišne duljine)
Odabire žarišnu duljinu pri 
uporabi objektiva za koji ne 
možete dobiti informacije 
o žarišnoj duljini.
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 83  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM