Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
84
Funkcije snimanja
4
*1 Pojavljuje se samo kada je birač opcija postavljen na B ili C. 
*2 Možete zadati i na upravljačkoj ploči.
*3 Kada je birač opcija postavljen na H, umjesto toga pojavljuje se [Scene Mode] (Opcija 
scene).
A
4
Live View (Pregled uživo)
Zadaje postavke prikaza 
pregleda uživo i metode 
fokusiranja.
Instant Review (Trenutni 
pregled)
Zadaje postavke prikaza 
trenutnog pregleda.
E-Dial Programming 
(Programiranje e-birača)
Za svaku opciju ekspozicije 
možete odrediti što kontroliraju 
prednji i stražnji birači.
Button Customization 
(Prilagođavanje gumba)
Zadaje funkciju gumba V/Y i 
gumba =/L.
Memory (Memorija)
Određuje postavke koje će biti 
spremljene kada isključite 
aparat.
GPS
Određuje funkcije kada je 
jedinica GPS-a kao dodatna 
oprema priključena na aparat. 
Save USER Mode (Spremi 
opciju USER)
Sprema trenutačne postavke 
aparata kao opciju A da ih 
možete upotrijebiti tako da 
postavite birač opcija na B ili 
C
.
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 84  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM