Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
85
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Sljedeće su postavke raspoložive u izborniku [C Movie 1] (Film).
Pritisnite gumb 3 kada je birač opcija postavljen na C da prikažete 
izbornik [C Movie 1] (Film).
*1 Možete zadati i na upravljačkoj ploči. 
Postavke izbornika filma
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
C
1
Exposure Setting 
(Postavka ekspozicije) 
Odabire opciju ekspozicije 
filma u opciji e, c ili a.
Mo
vie Capture
 Settings 
(Po
stavke
 sni
ma
nja
 filma)
Recorded Pixels 
(Snimljeni pikseli) 
Zadaje broj snimljenih piksela i 
veličinu filma.
Framerate (Broj 
okvira) 
Zadaje broj okvira snimljenih u 
sekundi. 
Quality Level 
(Stupanj kvalitete) 
Zadaje stupanj kvalitete filma.
Recording Sound Level 
(Razina zvuka snimanja) 
Zadaje osjetljivost mikrofona.
Movie SR (Film SR) 
Aktivira funkciju smanjenja 
trešnje filma.
Interval Movie (Film u 
intervalima)
Pravi snimke u zadanom 
intervalu od zadanog vremena 
i sprema ih kao jedan film.
K-30_OPM_CRO.book  Page 85  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM