Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
86
Funkcije snimanja
4
Sljedeće stavke u izborniku [A Custom Setting 1-4] (Prilagođena 
postavka) omogućuju maksimalnu iskorištenost aparata.
Stavke izbornika prilagođene postavke
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
A
1
1. EV Steps (EV koraci)
Zadaje korake za namještanje 
ekspozicije.
2. Sensitivity Steps 
(Stupnjevi osjetljivosti)
Zadaje stupnjeve prilagođavanja 
za ISO osjetljivost.
3. Expanded Sensitivity 
(Proširena osjetljivost)
Proširuje granicu ISO 
osjetljivosti.
4. Meter Operating Time 
(Vrijeme mjerenja)
Određuje radno vrijeme 
mjerenja.
5. AE-L with AF locked 
(AE-L s zaključanom AF)
Zadaje treba li zaključati 
određenu ekspoziciju kada je 
fokus zaključan.
6. Link AE and AF Point 
(Povezivanje AE s AF 
točkom)
Zadaje možete li povezati 
ekspoziciju i fokusnu točku u 
području fokusa kada postavite 
[AE Metering] (AE mjerenje) na 
[Multi-segment] 
(Višesegmentno).
7. Bulb (B) Mode Options 
(Opcije beskonačne 
ekspozicije (B))
Zadaje radnju kada pritisnete 
gumb okidača u opciji p.
K-30_OPM_CRO.book  Page 86  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM