Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
87
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
A
2
8. Bracketing Order 
(Redoslijed dodatne 
ekspozicije)
Zadaje redoslijed snimanja s 
višestrukom dodatnom 
ekspozicijom.
9. One-Push Bracketing 
(Dodatna ekspozicija 
jednim pritiskom)
Zadaje želite li snimiti tri okvira 
jednim pritiskom na okidač kod 
primjene dodatne ekspozicije.
10. WB When Using 
Flash (WB kod uporabe 
bljeskalice)
Zadaje postavku balansa bijelog 
kada primjenjujete bljeskalicu.
11. AWB in Tungsten 
Light (AWB u svjetlu 
žarulje)
Zadaje treba li namjestiti ton boje 
svjetla žarulje kada je balans 
bijelog postavljen na F 
(Automatski balans bijelog).
12. Color Temperature 
Steps (Stupnjevanje 
topline boje)
Određuje stupnjeve 
prilagođavanja topline boje.
13. Superimpose AF 
Area (Umetanje u 
područje AF)
Zadaje treba li prikazati 
odabranu aktivnu točku AF-a u 
crvenoj boji u tražilu.
14. AF with Remote 
Control (AF s daljinskim 
upravljačem)
Zadaje treba li upotrijebiti 
automatski fokus pri snimanju 
jedinicom daljinskog upravljača.
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 87  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM