Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
89
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
A
4
22. AF Fine Adjustment 
(Fino prilagođavanje 
AF-a)
Omogućuje precizno 
namještanje objektiva sa 
sustavom automatskog fokusa 
aparata.
23. Using Aperture Ring 
(Uporaba prstena za 
zaslon)
Zadaje treba li omogućiti 
okidanje zatvarača kada je 
prsten zaslona objektiva 
namješten u položaj koji nije s.
Reset Custom Functions 
(Resetiranje prilagođenih 
funkcija)
Vraća sve postavke u izborniku 
[A Custom Setting 1-4] 
(Prilagođena postavka) na 
zadane postavke.
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 89  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM