Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
90
Funkcije snimanja
4
Odabir odgovarajuće opcije snimanja
Ovaj aparat ima različite opcije snimanja koje vam omogućuju da snimate 
s postavkama koje odgovaraju vašoj fotografskoj viziji.
U ovim se uputama za uporabu opcije snimanja spominju kao što slijedi.
1
Okrećite birač opcija da postavite 
željenu opciju snimanja na biraču 
opcija na pokazatelj birača.
Opcija snimanja
Obilježja
Stranica
Opcija n (Auto Picture 
(Automatsko snimanje))
Automatski odabire optimalnu opciju 
snimanja subjekta.
Opcija H (Scena)
Omogućuje da odaberete opciju 
snimanja između različitih formata 
scene.
Opcije ekspozicije
(e/K/b/c/L/a/p)
Mijenja brzinu zatvarača i vrijednost 
zaslona te snima.
Opcija C (Film)
Snima film.
Opcije A (B/C)
Omogućuje snimanje sa spremljenim 
postavkama aparata. Možete spremiti 
do dvije postavke.
Pokazatelj birača
K-30_OPM_CRO.book  Page 90  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM