Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
91
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Željena opcija snimanja prikazuje se tri 
sekunde na monitoru (prikazu vodiča).
Kada postavite na opciju n (Auto Picture (Automatsko snimanje)), 
aparat automatski odabire optimalnu opciju između sljedećih opcija 
snimanja za subjekta.
Možete odrediti da aparat ne prikazuje vodiče u [LCD Display] (LCD ekran) u 
izborniku [R Set-up 1] (Konfiguriranje). (str.232)
Opcije automatskog snimanja
Opcija
Obilježja
U
Standard 
(Standardna)
Ova se opcija odabire kada se ne primjenjuje nijedna 
od sljedećih opcija.
c
Portrait (Portret)
Za snimanje portreta. Postiže zdravu i svijetlu boju 
kože.
s
Landscape 
(Pejzaž)
Za snimanje pogleda na pejzaž. Povećava gustoću 
boje i stvara živu snimku u boji.
b
Macro (Makro)
Za snimanje sitnih predmeta u malom rasponu 
fokusa kao što su cvijeće, kovanice, nakit i drugo.
\
Moving Object 
(Objekt u pokretu)
Za snimanje snimki subjekata koji se brzo kreću kao 
što su sportski događaji.
.
Night Scene 
Portrait (Portret 
noćne scene)
Za snimanje snimki osoba u slabo osvijetljenim 
uvjetima kao što su zora ili noću.
Iako se upotrebljava bljeskalica, aparat će primijeniti 
malu brzinu zatvarača tako da pozadinska područja 
izvan dosega bljeskalice budu ispravno eksponirana na 
slici (Slow-speed Sync (Spora sinkronizacija) (str.260)). 
Da spriječite trešnju aparata, uključite funkciju 
smanjenja trešnje ili postavite aparat na stativ.
K
Sunset (Zalazak 
sunca)
Za snimanje izlaska ili zalaska sunca u lijepim, živim 
bojama.
Program
Program
Automatic Exposure
Automatic Exposure
K-30_OPM_CRO.book  Page 91  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM