Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
94
Funkcije snimanja
4
1
Namjestite birač opcija na H.
Aparat se prebacuje u opciju H i 
pojavljuje se ekran za odabir opcije 
scene. 
2
Pritisnite gumb M. 
Pojavljuje se ikona trenutačno odabrane scene snimanja na upravljačkoj 
ploči.
3
Četverosmjernim upravljačem 
(2345) odaberite [Scene Mode] 
(Opcija scene) i pritisnite gumb 
4
.
Pojavljuje se ekran za odabir opcije 
scene.
Bljeskalica nije uključena u opcijama K, d, A, Z, y, U, n i E. 
Da spriječite trešnju aparata, uključite funkciju smanjenja trešnje ili postavite 
aparat na stativ.
Kada snimate s tražilom, opcija automatskog fokusa automatski se postavlja 
u skladu s odabranom scenom snimanja. (str.114)
Odabir opcije scene
1/
125
200
4.0
F
128
128
Scene Mode
Scene Mode
Portrait
Portrait
128
128
K-30_OPM_CRO.book  Page 94  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM