Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
95
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
4
Četverosmjernim upravljačem 
(2345) ili stražnjim e-biračem 
(S) odaberite opciju scene 
i pritisnite gumb 4. 
Aparat se vraća na upravljačku ploču 
i spreman je za snimanje.
Kada pritisnete gumb 3 dok je birač 
opcija postavljen na H, pojavljuje se 
postavka [Scene Mode] (Opcija scene) 
u izborniku [A Rec. Mode 1] (Opcija 
snimanja). Pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5) da prikažete ekran za odabir 
opcije scene i možete odabrati opciju scene 
na isti način opisan u 4. koraku.
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
Portrait
Portrait
For capturing portraits.
For capturing portraits.
Reproduces a healthy
Reproduces a healthy
and bright skin tone
and bright skin tone
ġġ
Scene Mode
Scene Mode
Digital Filter
Digital Filter
HDR Capture
HDR Capture
AE Metering
AE Metering
MENU
1
2 3 4
Image Capture Settings
Image Capture Settings
Exit
Exit
K-30_OPM_CRO.book  Page 95  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM