Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
96
Funkcije snimanja
4
Upotrijebite sljedeće opcije ekspozicije da promijenite brzinu zatvarača 
i vrijednost zaslona. 
Opcije ekspozicije
Opcija
Obilježja
Stranica
e
Automatska 
ekspozicija programa
Namješta brzinu zatvarača i vrijednost 
zaslona da postigne ispravnu 
ekspoziciju u skladu s programskom 
crtom.
K
Automatska 
ekspozicija prioriteta 
osjetljivosti
Omogućuje odabir željene osjetljivosti 
ovisno o svjetlini okoline.
b
Automatska 
ekspozicija prioriteta 
zatvarača
Omogućuje odabir željene brzine 
zatvarača za isticanje subjekata pri 
kretnji.
c
Automatska 
ekspozicija prioriteta 
zaslona
Omogućuje odabir željene vrijednosti 
zaslona za nadzor dubinske oštrine.
L
Automatska 
ekspozicija prioriteta 
zatvarača i zaslona
Automatski određuje osjetljivost da 
postigne odgovarajuću ekspoziciju sa 
zadanom brzinom zatvarača i 
vrijednošću zaslona.
a
Manual Exposure 
(Ručna ekspozicija)
Omogućuje postavljanje osjetljivosti, 
brzine zatvarača i vrijednosti zaslona u 
skladu s fotografskom vizijom.
p
Bulb Exposure (Bulb 
Ekspozicija)
Upotrebljava se za snimke koje 
zahtijevaju malu brzinu zatvarača, kao 
na primjer vatromet ili noćne scene.
K-30_OPM_CRO.book  Page 96  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM