Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
97
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Postavljanje ekspozicije
Možete namjestiti osjetljivost ovisno o svjetlini okoline.
Osjetljivost se može odabrati na [ISO AUTO] ili u rasponu osjetljivosti 
jednakom ISO od 100 do 12800. Standardna postavka je [ISO AUTO].
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (2) u opciji pripravnost.
Pojavljuje se ekran postavke osjetljivosti.
2
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite [ISO AUTO] ili 
[ISO].
3
Okrenite stražnji e-birač (S) da promijenite vrijednost 
osjetljivosti. 
Za [ISO AUTO] okrećite prednji e-birač (R) da postavite minimalnu 
osjetljivost. 
4
Pritisnite gumb 4. 
Aparat je spreman za snimanje. 
Određivanje osjetljivosti
ISO AUTO
Određuje raspon koji treba 
automatski prilagoditi.
ISO
Određuje fiksnu vrijednost.
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
1 0 0
1 0 0 3 2 0 0
3 2 0 0
--
6 4 0 0
6 4 0 0
K-30_OPM_CRO.book  Page 97  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM