Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
107
4
Fotoðraf Çekimi
Film çekimi için kaydedilen piksel ve kalite seviyesini seçebilirsiniz.
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Film] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Film ayar menüsü belirir.
[640 (640×480)] veya [320 (320×240)] arasýnda kaydedilen piksel sayýsýný 
seçebilirsiniz. Piksel sayýsý ne kadar artarsa dosya boyutu o kadar büyür. 
Dosya boyutu, kalite seviye ayarýna baðlý olarak da deðiþir. 
Kaydediln Piksel
Film Çekimi için Ayarlarýn Seçilmesi
Filmlerde Kaydedilen Piksel Sayýsýnýn Seçimi
640 (640×480)
VGA boyutunda yüksek-kaliteli filmleri izleyebilirsiniz. 
Kaydedilebilir süre daha kýsadýr.
320 (320×240)
Dosya boyutu daha küçük ve kaydedilebilir süre daha uzundur. 
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
MENU
±0.0
Kayıt Modu
Çıkış
EV Telafisi
Film
Dijital Zoom
Hızlı İzleme
Yüz Önceliği
0.5sn.
0.5
Shake Reduction
MENU
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Movie SR
Film
640
e_kb449.book  Page 107  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM