Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
111
4
Fotoðraf Çekimi
Hýzlý Ýzleme için [Kapalý (no display)], [0.5 sn.], [1 sn.], [2 sn.], [3 sn.] ve [5 sn.] 
arasýndan seçim yapabilirsiniz.
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Hýzlý Ýzleme] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
4
Ekran zamanýný deðiþtirmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Hýzlý Ýzleme Süresinin Ayarlanmasý
Kamera kapatýldýðý zaman Hýzlý Ýzleme ayarý saklanýr.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
MENU
±0.0
Kayıt Modu
Çıkış
EV Telafisi
Film
Dijital Zoom
Hızlı İzleme
Yüz Önceliği
0.5sn.
0.5
Shake Reduction
Shake Reduction
1sec
1sec
±0.0
MENU
OK
Tamam
Kayıt Modu
İptal
EV Telafisi
Film
Dijital Zoom
Hızlı İzleme
Yüz Önceliği
1sn.
0.5sn.
Kapalı
2sn.
3sn.
5sn.
e_kb449.book  Page 111  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM