Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
113
4
Fotoðraf Çekimi
[Kapalý (no display)], [Zyýf], [Güçlü] ve [Otomatik] arasýndan [D-Range Tlfsi] 
(tüm fotoðrafýn pozlama seviyesini muhafaza ederken karanlýk kýsýmlarý daha 
parlak hale getirir).
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[D-Range Tlfsi] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
4
Dört-yollu düðmeyi (23) kullanarak 
ayarý deðiþtiriniz.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
D-Range Telafisi Ayarý
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Keskinlik
Hafıza
Teş tuş PO
D-Range Tlfsi
Kapalı
Doygunluk
Green Düğmesi
e_kb449.book  Page 113  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM