Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
115
4
Fotoðraf Çekimi
Aþaðýdaki fonksiyonlardan birini Green düðmesi’ne ayarlayabilirsiniz; [Green Modu] 
(s.59), [Yüz Önceliði] (s.112), [D-Range Tlfsi] (s.113), [Shake Reduction] (s.57), 
ve [Fn Ayarý] (s.116). Yalnýzca Green düðmesi’ne basarak, atanmýþ olan fonksiyonu 
etkin hale getirebilirsiniz.
1
Çekim modunda 
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
[Green Düðmesi] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Green düðmesi ayar ekraný görüntülenir.
4
Kaydetmek istediðiniz fonksiyonu 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (
23
kullanýnýz.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Green Düðmesi
Bir Fonksiyon Atama (Green Modu/Yüz Önceliði/D-Range Tlfsi/
Shake Reduction)
Green Modu fabrika ayarý olarak kaydedilir.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör düðmesi
3 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Keskinlik
Hafıza
Teş tuş PO
D-Range Tlfsi
Kapalı
Doygunluk
Green Düğmesi
Green Düğmesi
MENU
İptal
OK
Tamam
Yüz Önceliği
D-Range Tlfsi
Shake Reduction
Fn Ayarı
Green Modu
e_kb449.book  Page 115  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM