Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
116
4
Fotoðraf Çekimi
Dört-yollu düðme üzerinde sýkça kullanýlan fonksiyonlarý kaydedebilirsiniz. 
Bu fonksiyonu kullanarak, Çekim modunda menüyü görüntülemeden dört-yollu 
düðmeye basarak doðrudan fonksiyonlara eriþebilirsiniz.
[Fn Ayarý]’nda, resim modu ve Film modu farklý ayarlara sahiptir. Film modu 
için [Fn Ayarý] ’ný yürütmek için, Film Modunda Sayfa  115 kýsmýnda ve 1. adýmda 
3 düðmesine basýnýz. 
4
[Fn Ayarý] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
5
4 düðmesine basýnýz.
Fn Ayarý ekraný belirir.
6
Üzerine bir fonksiyon atamak 
istediðiniz bir düðme seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
7
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
8
Atamak istediðiniz fonksiyonu seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (
23
kullanýnýz.
9
4 düðmesine basýnýz.
10
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Sýkça Kullanýlan Fonksiyonlarýn Belirlenmesi (Fn Ayarý)
Bu fonksiyon yalnýzca Green düðmesi için Fn Ayarý ’ný atadýðýnýz zaman 
ektin hale gelir.
Her bir düðmeye yalnýzca bir fonksiyon atanabilir.
Green Düğmesi
MENU
Recorded Pixels
EV Telafisi
Beyaz Dengesi
WB
Kalite Seviyesi
+
+
+
+
Shake Reduction
Fn Ayarı
Green Modu
Yüz Önceliği
D-Range Tlfsi
Green Düğmesi
MENU
Fn Ayarı
Yüz Önceliği
EV Telafisi
+
+
+
+
D-Range Tlfsi
Shake Reduction
Green Düğmesi
MENU
İptal
OK
Tamam
Recorded Pixels
EV Compensation
White Balance
Sensitivity
WB
ISO
+
+
+
+
Shake Reduction
Yüz Önceliği
D-Range Tlfsi
Keskinlik
Doygunluk
Kontrast
e_kb449.book  Page 116  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM