Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
122
4
Fotoðraf Çekimi
Ayarlarýn Kaydedilmesi
Kamerayý kapattýktan sonra menüler için ayarlarý kaydedebilirsiniz 
(Hafýza function).
Kamerayý kapattýktan sonra menü ögeleri için ayarý kaydetmek için [
O
 Açýk] seçiniz.
Kamerayý kapattýktan sonra menü ögeleri için yapýlan ayarlarýn fabrika ayarýna 
dönmesi için [
P
 Kapalý] seçiniz.
Aþaðýda listelenen her bir menü ögesi için [
O
 Açýk] veya [
P
 Kapalý] 
ayarlayabilirsiniz.
Hafýza için menü ögeleri
Menü Ögelerinin Saklanmasý (Hafýza)
Seçenek
Açýklama
Fabrika 
Ayarý
Flaþ Modu
b düðmesindeki flaþ modu ayarý saklanýr.
O
Geçiþ Modu
Dört-yollu düðme (2) kullanýlarak seçilen geçiþ modu ayarý 
(gj, v.b.) saklanýr.
P
Odak Modu
q düðmesindeki odak modu ayarý saklanýr.
P
Zoom Konumu
Zoom düðmesindeki optik zoom konum ayarý saklanýr.
P
MF Konumu
Manuel odak konumu saklanýr.
P
Beyaz Dengesi
[A Kayýt Modu] menüsündeki [Beyaz Dengesi] ayarý saklanýr.
P
AE Ölçme
[A Kayýt Modu] menüsündeki [AE Ölçme] ayarý saklanýr.
P
Hassasiyet
[A Kayýt Modu] menüsündeki [Hassasiyet] ayarý saklanýr.
P
EV Telafisi
[A Kayýt Modu] menüsündeki [EV Telafisi] ayarý saklanýr.
P
Dijital Zoom
[A Kayýt Modu] menüsündeki [Dijital Zoom] ayarý (Açýk/Kapalý) 
saklanýr.
O
DISPLAY
LCD ekran modu saklanýr.
P
Dosya No.
Dosya numarasý saklanýr. Yeni bir SD Hafýza Kartý takýlsa bile, 
dosya numaralarý sýrasýyla atanýr. 
O
e_kb449.book  Page 122  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM