Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
127
5
Ses Kaydý ve Oynatýmý
Bir Ses Notu Ekleme
Çekilmiþ bir fotoðrafa bir ses notu ekleyebilirsiniz.
1
Oynatým moduna giriniz ve üzerine bir ses notu eklemek 
istediðiniz fotoðrafý seçmek üzere dört-yollu düðmeyi (
45
kullanýnýz.
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
 (Ses Notu) seçmek için dört-yollu 
(2345) düðmeyi kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Kayýt baþlar. 30 saniyeye kadar kayýt yapabilirsiniz.
5
4 düðmesine basýnýz.
Kayýt durur.
Bir Ses Notu Kaydetme
• Bir ses notu eklendiðinde ekranda 
U
 belirir.
• Zaten bir ses notuna sahip olan bir fotoðrafa baþka bir ses notu eklenemez. 
Yenisini kaydetmek için eski ses notunu siliniz. (1s.138)
Bir ses notu, korumalý (
Z
) fotoðraflara eklenemez.
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Ses Notu
OK
MENU
Tamam
İptal
e_kb449.book  Page 127  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM