Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
139
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Bütün fotoðraf, film ve ses dosyalarýný bir defada silebilirsiniz.
1
Oynatým moduna giriniz ve 
Green düðmesi’ne iki kere basýnýz.
Hepsini Sil ekraný görüntülenir.
2
[Hepsini Sil] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
2) kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Tüm fotoðraflar ve sesler silinecektir.
Tüm Fotoðraflarýn, Filmleri veya Ses Dosyalarýnýn 
Silinmesi
Silinen fotoðraflar, filmler ya da seslerin geri kazanýmý mümkün deðildir.
Korumalý fotoðraflarý, filmleri ya da sesleri silebilirsiniz. (1s.142)
4 düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
Green düðmesi
İptal
Hepsini Sil
Hepsini Sil
Hepsini Sil
OK
Tamam
Tamam
Tamam
MENU
Tüm foto
m fotoğraflar
rafları/ses
/ses
dosyalar
dosyalarını sil
 sil
Tüm fotoğrafları/ses
dosyalarını sil
e_kb449.book  Page 139  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM