Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
140
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Dokuz-kare ekranýnda, seçtiðiniz çeþitli fotoðraf/ses dosyalarýný, bir defada 
silebilirsiniz.
1
Oynatým moduna giriniz ve zoom 
düðmesinde 
w/f tuþuna basýnýz.
Dokuz minyatür fotoðraf görüntülenir.
2
Green düðmesi’ne basýnýz.
Fotoðraf ve ses dosyalarýnýn 
üzerinde [P] görüntülenir.
3
Çerçeveyi, silmek istediðiniz fotoðraf 
veya ses dosyasýna hareket ettirmek 
için, dört-yollu düðmeyi (
2345
kullanýnýz ve 
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen fotoðraf ve ses dosyalarýnýn 
üzerinde O görüntülenir.
Silmeden önce fotoðrafý kontrol etmek için, 
fotoðrafý tek-kare ekranýnda görüntülemek üzere 
çerçeveyi bunun üzerine getiriniz ve zoom 
düðmesinde x/y tuþuna basýnýz. 
(Korumalý bir fotoðrafý tek-kare ekranýnda görüntüleyemezsiniz.)
Dokuz-kare ekranýna dönüþ yapmak için 
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen Fotoðraf ve Ses Dosyalarýnýn Silinmesi 
(Dokuz-Kare Ekranýndan)
Zoom düðmesi
4 düðmesi
Green düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
100-0010
?
?
Seç & Sil
?
?
Sil
MENU
İptal
OK
e_kb449.book  Page 140  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM