Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
141
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
4
Green düðmesi’ne basýnýz.
Bir onay ekraný görüntülenir.
5
[Seç & Sil] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.
6
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen fotoðraf ve ses dosyalarý silinir.
Korumalý fotoðraflarý, filmleri ya da sesleri silebilirsiniz. (1s.142)
e_kb449.book  Page 141  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM