Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
142
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Fotoðraflarý, filmleri ve sesleri kazara silinmeye karþý koruma altýna alabilirsiniz.
1
Oynatým moduna giriniz ve koruma altýna almak istediðiniz 
fotoðrafý, filmi ya da sesi seçmek için dört-yollu düðmeyi (
45
kullanýnýz.
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
Z (Koruma) seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
2345) kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Koruma ekraný belirir.
5
[Tek Fotoðraf/Ses] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
6
4 düðmesine basýnýz.
Fotoðraflarýn, Filmlerin ve Seslerin Silinmeye Karþý 
Korunmasý (Koruma)
Fotoðraflarýn, Filmlerin ve Seslerin Korunmasý
4 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Koruma
OK
MENU
Tamam
İptal
İptal
ptal
İptal
Tüm Foto
m Fotoğraflar/Sesler
raflar/Sesler
Tüm Fotoğraflar/Sesler
Tek Fotoğraf/Ses
OK
Tamam
Tamam
Tamam
e_kb449.book  Page 142  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM