Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
143
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
7
[Koruma] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
8
4 düðmesine basýnýz.
Tüm fotoðraflarý, filmleri ve sesleri koruma altýna alabilirsiniz.
5
[Tüm Fotoðraflar/Sesler] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
6
4 düðmesine basýnýz.
[Tüm fotoðraflarý/sesleri koru] mesajý belirir.
7
[Koruma] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
8
4 düðmesine basýnýz.
• Koruma ayarýný kaldýrmak için 7. adýmda Korumayý kaldýr seçiniz.
• Eðer fotoðraf, film ya da ses korumalý ise, bu oynatýldýðýnda Z simgesi 
belirir.
Tüm Fotoðraflarýn, Filmlerin ve Seslerin Koruma Altýna Alýnmasý
Tüm fotoðraflardaki, filmlerdeki ve seslerdeki Koruma ayarýný kaldýrmak 
için 7. adýmda Korumayý kaldýr seçiniz.
SD Hafýza Kartý ya da dahili hafýza formatlandýðýnda koruma altýna alýnmýþ 
olan fotoðraflar, filmler ve sesler de silinecektir.
100-0010
100-0010
100-0010
Korumay
Korumayı kald
 kaldır
Bu foto
Bu fotoğraf
rafı/sesi
/sesi
koru
koru
İptal
ptal
Korumayı kaldır
Bu fotoğrafı/sesi
koru
İptal
Koruma
OK
Tamam
Tamam
Tamam
İptal
ptal
İptal
Tek Foto
Tek Fotoğraf/Ses
raf/Ses
Tüm Fotoğraflar/Sesler
Tek Fotoğraf/Ses
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m
Korumay
Korumayı kald
 kaldır
Tüm foto
m fotoğraflar
rafları/
sesleri koru
sesleri koru
İptal
ptal
Korumayı kaldır
Tüm fotoğrafları/
sesleri koru
İptal
Koruma
OK
Tamam
Tamam
Tamam
e_kb449.book  Page 143  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM