Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
156
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
LCD ekranda görüntülenen bir fotoðrafý döndürebilirsiniz.
1
Oynatým modunda, döndürülecek fotoðrafý seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz. 
2
Oynatým modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
s
 (Fotoðraf Döndürme) seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Fotoðraf Döndürme ekraný belirir.
5
Dört-yollu düðmeye (5) veya 
dört-yollu düðmeye (
4) basýnýz.
Dört-yollu düðme (5) : Düðmeye 
her basýldýðýnda 
fotoðrafý saat yönünde 
90 derece döndürür.
Dört-yollu düðme (4) : Düðmeye 
her basýldýðýnda fotoðrafý 
saatin tersi yönünde 
90 derece döndürür.
6
Q düðmesine basýnýz.
Kamera döndürülen fotoðrafý kaydeder ve Oynatým modunda döner.
 Görüntülenen Fotoðrafýn Döndürülmesi 
• Korumalý (Z) fotoðraflarý döndürebilirsiniz ancak döndürülen fotoðraf 
kaydedilmeyecektir.
• Filmler döndürülemez.
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Oynatým düðmesi
Fotoğraf Döndürme
OK
MENU
Tamam
İptal
2.0 x
MENU
OK
İptal
ptal
İptal
Tamam
Tamam
Tamam
e_kb449.book  Page 156  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM