Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
157
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Bu fonksiyon, renk filtreleri ile fotoðraflarý düzenlemenize imkan verir.
Onüç filtre arasýndan seçim yapabilirsiniz: [Siyah&Beyaz], [Sepia], [Renk filtresi 
(Çubuk ekran, Sekiz renk)], [Siyah&Beyaz+ Kýrmýzý], [Siyah&Beyaz + Yeþil] ve 
[Siyah&Beyaz + Mavi].
1
Düzenlenecek fotoðrafý seçmek üzere Oynatým modunda 
dört-yollu düðmeye (
45) basýnýz. 
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
 (Renk Filtresi) seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Renk filtresi ekraný belirir.
5
Dört-yollu düðmeyi (23) kullanarak 
istenen bir filtreyi seçiniz.
6
4 düðmesine basýnýz.
Üzerine kaydet onay ekraný belirir.
7
[Üzerine kaydet] ya da [Farklý kaydet] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
8
4 düðmesine basýnýz.
Düzenlenmiþ olan fotoðraf, orijinal fotoðrafý oluþturmakta kullanýlan, 
kaydedilen piksel sayýsý ve kalite seviyesi ile kaydedilir.
Renk Filtreleri ile Resimlerin Düzenlenmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Renk Filtresi
OK
MENU
Tamam
İptal
İptal
ptal
Tamam
Tamam
MENU
İptal
OK
Tamam
e_kb449.book  Page 157  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM