Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
160
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
7
[Üzerine kaydet] ya da [Farklý kaydet] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
8
4 düðmesine basýnýz.
Düzenlenmiþ olan fotoðraf, orijinal fotoðrafý oluþturmakta kullanýlan, 
kaydedilen piksel sayýsý ve kalite seviyesi ile kaydedilir.
5
 (Ýnce Filtre) seçmek için dört-yollu düðmeyi (23
kullanýnýz.
6
Dört-yollu düðmeye (45) basarak 
ince efektin gücünü ayarlayýnýz.
7
4 düðmesine basýnýz.
Üzerine kaydet onay ekraný belirir.
8
[Üzerine kaydet] ya da [Farklý kaydet] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (
23
kullanýnýz.
9
4 düðmesine basýnýz.
Düzenlenmiþ olan fotoðraf, orijinal fotoðrafý oluþturmakta kullanýlan, 
kaydedilen piksel sayýsý ve kalite seviyesi ile kaydedilir.
Ýnce Filtrenin Seçilmesi
MENU
OK
SOFT
1
2
İptal
ptal
Tamam
Tamam
İptal
Tamam
e_kb449.book  Page 160  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM