Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
163
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Kaydedilen bir filmden bir kare seçerek bunu fotoðraf olarak kaydedebilir veya 
bir filmi ikiye bölebilirsiniz.
1
Düzenlenecek bir filmi seçmek üzere Oynatým modunda 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz. 
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
 (Film Düzenleme) seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Film Düzenleme ekraný belirir. Kullanmak 
istediðiniz düzenleme fonksiyonunu seçiniz. 
5
[Fotoðraf Olarak Kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
6
4 düðmesine basýnýz.
Kare seçim ekraný belirir.
Filmlerin Düzenlenmesi
Bir Film Karesinin Fotoðraf Olarak Kaydedilmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Film Düzenleme
OK
MENU
Tamam
İptal
Filmleri B
Filmleri Böl
Çı
Çıkart
kart
İptal
ptal
Tamam
Tamam
Filmleri Böl
Çıkart
İptal
Fotoğraf Olarak Kaydet
OK
Tamam
e_kb449.book  Page 163  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM