Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
164
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
7
Bir filmi oynatmak üzere dört-yollu 
düðmeye (
2) basýnýz. Kaydetmek 
istediðiniz noktada filmi duraklatmak 
için tekrar (
2) düðmesine basýnýz. 
Duraklatma esnasýnda aþaðýdaki iþlemler yapýlabilir.
Dört-yollu düðme (4)
: Filmi kare kare 
geri oynatýr.
Dört-yollu düðme (5)
: Filmi kare kare 
ileri oynatýr.
8
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen film karesi, fotoðraf olarak kaydedilir.
5
Film Düzenleme ekranýnda [Filmleri Böl] seçiniz.
6
4 düðmesine basýnýz.
Bölme konumunu gösteren ekran görüntülenir.
7
Bir filmi oynatmak üzere dört-yollu 
düðmeye (
2) basýnýz. Ýstenen bölme 
noktasýnda filmi duraklatmak için 
tekrar (
2) düðmesine basýnýz.
Duraklatma esnasýnda aþaðýdaki iþlemler yapýlabilir.
Dört-yollu düðme (4)
: Filmi kare kare 
geri oynatýr.
Dört-yollu düðme (5)
: Filmi kare kare 
ileri oynatýr.
8
4 düðmesine basýnýz.
Onay ekraný görüntülenir.
9
[Böl] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
10
4 düðmesine basýnýz.
Film, seçilen konumdan ikiye bölünür ve bölünen 
iki parça farklý dosyalar halinde kaydedilir.
Bir Filmin Bölünmesi
Kaydedilecek
Kaydedilecek
foto
fotoğraf
rafı se
 seç
Kaydedilecek
fotoğrafı seç
OK
MENU
İptal
ptal
İptal
Tamam
Tamam
Konum b
Konum bölme i
lme için
in
foto
fotoğraf
rafı se
 seç
Konum bölme için
fotoğrafı seç
OK
MENU
İptal
ptal
İptal
Tamam
Tamam
İptal
ptal
Böl
İptal
Bu konumdan m
Bu konumdan mı
bölüns
nsün?
n?
Bu konumdan mı
bölünsün?
OK
Tamam
Tamam
Tamam
e_kb449.book  Page 164  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM