Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
171
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
4
[
’
] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve
düðmesine basýnýz.
Tüm dosyalar SD Hafýza Kartýna kopyalanýr.
4
[
 ’ 
] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve
4 düðmesine basýnýz.
5
Kopyalamak istediðiniz dosyayý seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
6
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen dosya dahili hafýzaya kopyalanýr.
Dahili hafýzadan SD Hafýza Kartýna veya tam tersi þekilde dosya 
kopyalamak için
SD Hafýza Kartýndan Dahili Hafýzaya Dosyalar Kopyalamak için
• Eðer fotoðrafta bir ses notu varsa, fotoðrafýn yanýnda ses dosyasý 
da kopyalanacaktýr.
• Dosya, SD Hafýza Kartýndan dahili hafýzaya kopyalandýðýnda, dosyaya 
yeni bir isim atanýr.
OK
İptal
ptal
Tamam
Tamam
İptal
Tamam
Cancel
Cancel
Cancel
MENU
OK
100-0010
100-0010
100-0010
Bu foto
Bu fotoğraf
rafı/sesi
/sesi
kopyala
kopyala
Bu fotoğrafı/sesi
kopyala
Tamam
Tamam
Tamam
İptal
ptal
İptal
e_kb449.book  Page 171  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM