Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
182
7
Ayarlar
Görüntülenen menülerin, hata mesajlarýnýn, vs. dilini seçebilirsiniz.
[Ýngilizce], [Fransýzca], [Almanca], [Ýspanyolca], [Portekizce], [Ýtalyanca], 
[Hollandaca], [Danimarkaca], [Ýsveççe], [Fince], [Lehçe], [Çekçe], [Macarca], 
[Türkçe], [Rusça], [Tai], [Korece], [Çince (geleneksel ve basitleþtirilmiþ)] 
ve [Japonca] dilleri arasýndan seçim yapabilirsiniz.
1
[H Ayar] menüsünde [Language/
] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
3
Dil seçmek için dört-yollu düðmeyi 2345 kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
5
3 düðmesine basýnýz.
Ekran Dilinin Deðiþtirilmesi
[H Ayar] menüsünün geri çaðrýlmasý
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
3 düðmesi
4 düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
e_kb449.book  Page 182  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM