Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
192
8
Ek
  [H Ayar] Menüsü
Seçenek
Fabrika Ayarý
En Son 
Hafýza 
Ayarý
Ayarý 
Sýfýrlama
Sayfa
Hafýza
Flaþ Modu
Açýk
-
Evet
s.93
Geçiþ Modu
Kapalý
-
Evet
s.83 - 
s.87
Odak Modu
Kapalý
-
Evet
s.90
Zoom Konumu
Kapalý
-
Evet
s.88
MF Konumu
Kapalý
-
Evet
s.91
Beyaz Dengesi
Kapalý
-
Evet
s.98
AE Ölçme
Kapalý
-
Evet
s.103
Hassasiyet
Kapalý
-
Evet
s.104
EV Telafisi
Kapalý
-
Evet
s.106
Dijital Zoom
Açýk
-
Evet
s.89
DISPLAY
Kapalý
-
Evet
s.53
Dosya No.
Açýk
-
Evet
-
Green Düðmesi
Green Modu
Evet
Evet
s.115
Keskinlik
Standart
Evet
Evet
s.118
Doygunluk
Standart
Evet
Evet
s.119
Kontrast
Standart
Evet
Evet
s.120
Tarih Baskýsý
Kapalý
Evet
Evet
s.121
Seçenek
Fabrika Ayarý
En Son 
Hafýza 
Ayarý
Ayarý 
Sýfýrlama
Sayfa
Format
-
-
-
s.174
Ses
Ýþletim Ses Svys
3
Evet
Evet
s.175
Oynatým Ses Svys
3
Evet
Evet
Baþlangýç Sesi
1
Evet
Evet
Deklanþör Sesi
1
Evet
Evet
Ýþletim Sesi
1
Evet
Evet
Zamanlayýcý Sesi
1
Evet
Evet
Tarih Ayarý
Tarih Tipi
Baþlangýç 
ayarýna göre
Evet
Hayýr
s.178
Dünya Saati
Saat seç
Bulunulan yer
Evet
Hayýr
s.180
Gidilen yer (Þehir)
Bulunulan Yer ile ayný
Evet
Hayýr
Gidilen yer (Yaz/Kýþ)
Bulunulan Yer ile ayný
Evet
Hayýr
Bulunulan yer (Þehir)
Baþlangýç 
ayarýna göre
Evet
Hayýr
Bulunulan yer (Yaz/Kýþ)
Baþlangýç 
ayarýna göre
Evet
Hayýr
e_kb449.book  Page 192  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM