Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
193
8
Ek
  Oynatým Modu Paleti Ögeleri
Seçenek
Fabrika Ayarý
En Son 
Hafýza 
Ayarý
Ayarý 
Sýfýrlama
Sayfa
Language/
Baþlangýç 
ayarýna göre
Evet
Hayýr
s.29
Klasör Ýsmi
Standart
Evet
Evet
s.183
USB Baðlantýsý
PC
Evet
Evet
s.184
Video Out
Baþlangýç 
ayarýna göre
Evet
Hayýr
s.185
Parlaklýk Svysi
4
Evet
Evet
s.186
Güç Tasarrufu
5 sn.
Evet
Evet
s.187
Hýzlý Zoom
Kapalý
Evet
Evet
s.130
Otomatik Kapanma
3 dk.
Evet
Evet
s.188
Kýlavuz Ekran
Açýk
Evet
Evet
s.189
Seçenek
Fabrika Ayarý
En Son 
Hafýza 
Ayarý
Ayarý 
Sýfýrlama
Sayfa
u
Slayt 
gösterimi
Aralýklý
3 sn.
Evet
Evet
s.135
Ekran Efekti
Sil
Evet
Evet
Ses Efekti
Açýk
Evet
Evet
n
Yeniden boyutlandýr
Çekilen 
fotoðrafa göre
Hayýr
-
s.153
o
Kýrpma
-
Hayýr
-
s.155
p
Fotoðraf/Ses Kopyala
Ýptal
Hayýr
-
s.170
s
Fotoðraf Döndürme
Normal
Hayýr
Hayýr
s.156
Renk Filtresi
S&B
Hayýr
-
s.157
Dijital Filtre
Yumuþak
Hayýr
-
s.159
&
Parlaklýk Filtresi
0
Hayýr
-
s.161
[
Film Düzenleme
Fotoðraf 
Olarak Kaydet
Hayýr
-
s.163
Z
Kýrmýzý-göz Telafisi
-
-
-
s.166
Ses Notu
-
-
-
s.127
Z
Koruma
Tek Fotoðraf/Ses
Evet
Hayýr
s.142
r
DPOF
Tek Fotoðraf
Evet
Hayýr
s.146
Baþlangýç Ekraný
Optio 
Logo ekraný
Evet
Hayýr
s.172
4
Y
Çerçeve Oluþturma
-
Evet
Evet
s.168
e_kb449.book  Page 193  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM