Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
194
8
Ek
  Her bir Çekim Modu için mevcut fonksiyonlar
c: Mevcut  °: Mevcut deðil
Green Modu ayarlarý için, bakýnýz s.59.
z
Flaþ 
Modu
Otomatik
c
c
°
°
c
c
c
c
c
c
c
Flaþ Kapalý
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Flaþ Açýk
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Otom. + Kýrmýzý-göz
c
c
°
°
c
c
c
c
c
c
c
Flaþ Açýk + Krm-göz
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Yumuþak Flaþ
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Geçiþ 
Modu
Zamanlayýcý
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Sürekli Çekim
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Çoklu-pozlama
*18 *18 *18 *18 *18 *18 *18 *18 *18 *19 *18
Uzaktan Kumanda
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Odak 
Modu
Standart (Otomatik odak)
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Makro
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Süper Makro
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Pan Odak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Sonsuzluk
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Manuel Odak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Kayýt 
Modu 
menüsü
Kaydediln Piksel
c
c
c
c
c
c
c
c
c
*9
c
Kalite Seviyesi
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Beyaz Dengesi
*1
c
c
c
c
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Odaklama Alaný
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
*15
Odak Kýsýcý
c
c
c
c
c
c
*7
c
c
c
c
Yrd. AF Iþýðý
c
c
c
c
c
*7
c
c
c
c
*17
AE Ölçme
*2
c
*4
*4
c
*2
*2
*2
*2
*2
*2
Hassasiyet
c
c
*5
*6
c
c
c
c
c
c
c
EV Telafisi
°
c
c
°
c
c
c
c
c
c
c
Yüz Önceliði
*0
c
c
c
c
c
c
*0
*0
*0
*0
D-Range Tlfsi
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Keskinlik
*3
c
c
c
c
*3
*3
*3
*3
*3
*3
Doygunluk
*3
c
c
c
c
*3
*3
*3
*3
*3
*3
Kontrast
*3
c
c
c
c
*3
*3
*3
*3
*3
*3
Tarih Baskýsý
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Diðerleri
Dijital Zoom
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Akýllý Zoom
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
LCD Arka Zemin Iþýðý Kapalý
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
*0: Açýk olarak belirlenmiþ.
*1: AWB olarak belirlenmiþ.
*2: Çoklu-segment olarak belirlenmiþ.
*3: Standart olarak belirlenmiþ.
*4: Çoklu-segment seçilemez.
*5: AUTO800 olarak belirlenmiþ.
*6: AUTO seçilemez.
*7: Kapalý olarak ayarlý. (deðiþtirilebilir)
*8: Flaþ Kapalý olarak ayarlý. (deðiþtirilebilir)
*9:
 (Digital SR) için 5M olarak belirlenmiþ.
 (Yarý-uzunlukta Portre) ve 
Y (Çerçeve Oluþturma) için 3M olarak 
belirlenmiþ.
A q
<
e_kb449.book  Page 194  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM